- ALGEMENE INFO -

  • 'SAMEN'

  • 'ONDERZOEKEND'

  • 'DYNAMISCH'

  • 'AMBITIEUS'

De Gazelle is een energieke basisschool die continu op zoek is naar verbeteringen. Zo spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen en blijven wij op zoek naar hoe de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van onze kinderen kan worden verrijkt. De Gazelle is een stabiele maar geen statische school. Met behoud van onderwijskwaliteit bewegen wij mee met de groeit van de wijk. Bijvoorbeeld door wisselende klassen, in aantal of samenstelling. Wij stimuleren kinderen om nieuwsgierig en met verwondering de wereld in te kijken. De 4 kernwaarden waar ons onderwijs om draait zijn: Samen, Onderzoekend, Dynamisch en Ambitieus.

Hoe maken wij deze 4 kernwoorden zichtbaar?

- SAMEN -

Postive Behavior Support

Onze school is een plek waar kinderen zich thuis voelen en met- en van elkaar leren. Wij doen dat middels Kwink en (SW)PBS , een preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle kinderen en bedoeld om positief gedrag aan te leren en te bekrachtigen. PBS zorgt voor een school brede en uniforme aanpak voor alle kinderen en leerkrachten. Wij bieden een sociaal veilige omgeving waarin de waarden respect, samen, veiligheid en verantwoordelijk onze basis vormen.

Samen opleiden

Op de Gazelle begeleiden we structureel in (bijna) alle groepen studenten van de HAN Pabo en het mbo. Wij nemen graag onze verantwoordelijkheid voor het opleiden van collega’s voor de toekomst. Daarom vinden wij het belangrijk om studenten aan te laten sluiten bij zoveel mogelijk werkzaamheden die bij het beroep leraar basisonderwijs horen. Studenten brengen een fijne energie en nieuwsgierigheid in de school en houden het team scherp.

- Onderzoekend -

Onderzoekend leren

Leren begint bij verwondering en wanneer het betekenis heeft. De Gazelle biedt een rijke leeromgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om binnen de veelzijdigheid van Wetenschap & Techniek en de kunst- en cultuurvakken te ontdekken, onderzoeken en experimenteren. De maatschappij verwacht van de kinderen van nu een nieuwsgierige, kritische en onderzoekende houding waarmee ze later oplossingsgericht kunnen denken. Waar nodig samen met anderen en in veel gevallen ook vanuit eigen kracht en mogelijkheden. We gunnen het alle kinderen om de wereld om zich heen zo goed mogelijk te leren kennen.

- Dynamisch-

Sport & bewegen

We vinden het belangrijk dat de kinderen ook onder schooltijd genoeg ruimte krijgen om te bewegen. We stimuleren dit door de inzet van pauzesport en vakleerkrachten tijdens ontwikkelingsgerichte gymlessen. Leerkrachten houden gedurende een schooldag rekening met de concentratie, spanningsboog en verschillende leerstijlen van kinderen. We maken hiervoor gebruik van bewegingstussendoortjes, coöperatieve werkvormen en we doen we een beroep op de ontwikkeling van de verschillende executieve functies van kinderen.

- Ambitieus-

Differentiatie

Elke kind is uniek en hier sluiten wij als school zo goed mogelijk op aan. Dit doen wij door te differentiëren op cognitief gebied en in het aanleren van vaardigheden aansluitend bij de verschillende behoeften van de leerlingen. Waar nodig en mogelijk werken we groepsdoorbroken.

Toekomstgericht werken met inzet van ICT

Met inzet van digitale leermiddelen kunnen we nóg beter differentiëren en lesstof op maat aanbieden. We zien bijvoorbeeld voordelen ten aanzien van nakijkwerk en analyseren van resultaten. Digitale leermiddelen kunnen ondersteunend zijn en verdiepen en verbreden om de kinderen de uitdaging op maat te geven die ze nodig hebben. Daarnaast leren kinderen goed omgaan met digitale middelen, niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Pioniers

Wanneer het plusaanbod in de klas nog onvoldoende tegemoetkomt aan de onderwijsbehoeften van een kind, kan het kind in aanmerking komen voor deelname aan de Pioniers. Bij de Pioniers worden de kinderen uitgedaagd om te werken aan leren leren. Kinderen worden extra gestimuleerd en uitgedaagd met ander materiaal waarbij hogere orde denkvaardigheden, executieve functies en de groei- en vaste mindset aan bod komen.

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.