- OUDERS -

"Op de Gazelle is de samenwerking met ouders essentieel,
we willen immers allemaal het beste uit ieder kind halen"

Medezeggenschapsraad

Op onze school bestaat de Medezeggenschapsraad (MR) uit leerkrachten en ouders, als vertegenwoordigers van de leerlingen en hun ouders. Zij denken mee over onderwerpen en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van de Gazelle. Zowel de personeelsgeleding als ook de oudergeleding hebben zelfstandige instemmingsbevoegdheid.  

Voorbeelden van onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt, zijn de verkeersveiligheid bij en in de buurt van de school, de formatie van het team, de begroting van de school, de communicatie naar ouders, de personeelsbeoordeling en de zorg.  

De MR behartigt daarin de belangen van leerlingen, ouders als ook personeel. De MR werkt op positieve wijze mee aan het realiseren van de doelen die de school en de MR heeft. 

De MR van de Gazelle vergadert minimaal 6x per jaar, zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door ouders en leerkrachten als toehoorder worden bijgewoond. Men kan zich hiervoor aanmelden via de mail.  

De personeelsgeleding van de MR bestaat uit:  

  • Mees Verhaaff 
  • Miriam Baars 
  • Noortje Verhoeven 

De oudergeleding van de MR bestaat uit:  

  • Anja Maalderink 
  • Anne Boerboom 
  • Nantko Schuiten 

Zoals opgenomen in het reglement, treedt er jaarlijks iemand af uit zowel de personeels- als de oudergeleding en kunnen nieuwe geïnteresseerden zich verkiesbaar stellen (voor in principe een zittingstermijn van 3 jaar). Afhankelijk van het animo worden hier verkiezingen voor uitgeschreven. 

Wilt u contact opnemen? 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Samenstelling MR

Nantko

Voorzitter

Anja

Lid GMR

Anne

Secretaris

Noortje

Teamlid

Mees

Teamlid

Miriam

Teamlid

Ouderraad

Onze ouderraad (OR) bestaat uit zeven ouders en twee leerkrachten. De OR organiseert en ondersteunt bij activiteiten voor de kinderen van de Gazelle. Dit doen wij samen met diverse leerkrachten en bijvoorbeeld klassenouders. Het doel? Kinderen, naast de lessen, een gezellige en leerzame periode op school bieden. Wij willen de ouderraad graag uitbreiden.

Wilt u zich als ouder aanmelden?
U vindt ons op het schoolplein of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.